Nhấp chuột vào hình ảnh để xem ảnh rộng
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA-FILING 1000RTX1 BỘ KT:1000x1000
Giao ngày 26/11/2017- Sơn Dương-Tuyên Quang
Giao ngày 26/11/2017- Sơn Dương-Tuyên Quang
CÔNG TY TNHH Z-TON VINA-40RTx1 BỘ
Lắp đặt 29/10/16 KCN Nomura- Hải Phòng
Lắp đặt 29/10/16 KCN Nomura- Hải Phòng
CÔNG TY TNHH HEAT TREATMENT VIỆT NAM - 15RT X 1 BỘ PP
Lắp đặt KCN Phố Nối A 09/11/2017
Lắp đặt KCN Phố Nối A 09/11/2017
CÔNG TY TNHH YING TONG - 50RT x 2 Bộ
Lắp 29/09/2016-KCN Bình Xuyên- Vĩnh Phúc
Lắp 29/09/2016-KCN Bình Xuyên- Vĩnh Phúc
CÔNG TY TÔN MÁT- 10RT,20RT X 1 Bộ
Lắp Ngày 02/10/2017- Tại KCN Từ Sơn- Bắc Ninh
Lắp Ngày 02/10/2017- Tại KCN Từ Sơn- Bắc Ninh
CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH -50RT x 2 Bộ
Lắp đặt ngày 06/08/2016 Tại KCN Đồng Văn- Hà Nam
Lắp đặt ngày 06/08/2016 Tại KCN Đồng Văn- Hà Nam
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HANAKA - 80RTx2 Bộ
Lắp đặt ngày 29/02/2018
Lắp đặt ngày 29/02/2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG URECO 11-80RTX2 BỘ
CÔNG TY TNHH TERAI VINA- 50RT X1 BỘ
Lắp đặt 28/07/2018
Lắp đặt 28/07/2018
CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH -50RT X 2 BỘ
Lắp đặt 21/07/2016
Lắp đặt 21/07/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SAPALI -175RTX 1 BỘ
Lắp đặt 09/09/2015 -KCN Đồng Văn
Lắp đặt 09/09/2015 -KCN Đồng Văn
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ D&H HÀ NỘI - 100RT X 1 BỘ
Lắp đặt 10/09/2015 -KCN Đồng Văn
Lắp đặt 10/09/2015 -KCN Đồng Văn
CN NGUYÊN VẬT LIỆU- CÔNG TY CP HOÀNG ANH GIA LAI -100RT PP X 1 BỘ
Lắp đặt ngày 25/07/2015 -Trang trại nuôi bò HAGL
Lắp đặt ngày 25/07/2015 -Trang trại nuôi bò HAGL
CÔNG TY TNHH HOA MAI - 100RT X 1 Bộ
Lắp đặt ngày 20/06/2015 - KCN Quế Võ
Lắp đặt ngày 20/06/2015 - KCN Quế Võ
CÔNG TY TNHH NISOKU -80RT x 1 Bộ
Lắp đặt ngày 20/08/2017 - KCN Tân Trương Hải Dương
Lắp đặt ngày 20/08/2017 - KCN Tân Trương Hải Dương
CÔNG TY CP SMART VIỆT NAM - 125RT X 3CELL
Lắp đặt ngày 02/02/2018 - KCN Quang Minh  Hà Nội
Lắp đặt ngày 02/02/2018 - KCN Quang Minh Hà Nội
CÔNG TY CP SX ĐIỆN TỬ THÀNH LONG - CHILLER 20HP
Lắp đặt 11/09/2018 - CCN Hạp Lĩnh - Bắc Ninh
Cung cấp hệ thống Chiller giải nhiệt bằng nước 20HP
Lắp đặt 11/09/2018 - CCN Hạp Lĩnh - Bắc Ninh Cung cấp hệ thống Chiller giải nhiệt bằng nước 20HP
CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHÚC THỊNH -150RTX2 BỘ
Lắp đặt 20/2/2020-KCN SOYang -Combodia
Lắp đặt 20/2/2020-KCN SOYang -Combodia
CÔNG TY TNHH DỆT MAY BẮC GIANG - APC-S-250RTX 1 BỘ
Lắp đặt 09/01/2020-KCN TEXHONG-Quảng Ninh
Lắp đặt 09/01/2020-KCN TEXHONG-Quảng Ninh