Đầu phun là một linh kiện của tháp giải nhiệt nước cũng hay phải thay thế sau một thời gian sử dụng.
Đầu phun có dạng được làm bằng nhựa, có loại đầu phun được làm bằng nhôm hay đầu phun đồng.